ariste

آخرین اخبار در مورد بحران معیشت مراکز مراقبت از کودکان در انگلیس را به تعطیلی کشاند

بحران معیشت مراکز مراقبت از کودکان در انگلیس را به تعطیلی کشاند

بحران معیشت مراکز مراقبت از کودکان در انگلیس را به تعطیلی کشاند به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، تحقیقات دولت انگلیس در مورد تأثیر بحران هزینه‌های زندگی بر بخش مراقبت از کودکان انسان می‌دهد از هر ۱۰ مرکزی که در این زمینه فعالیت می‌کنند یک مرکز با خطر تعطیلی مواجه هستند و بیش از نیمی آنها برای تأمین هزینه‌های خود به مشکل برخورد کرده‌اند.  یاهو نیوز با گزارش این خبر افزود ...

بحران معیشت مراکز مراقبت از کودکان در انگلیس را به تعطیلی کشاند

بحران معیشت مراکز مراقبت از کودکان در انگلیس را به تعطیلی کشاند به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، تحقیقات دولت انگلیس در مورد تأثیر بحران هزینه‌های زندگی بر بخش مراقبت از کودکان انسان می‌دهد از هر ۱۰ مرکزی که در این زمینه فعالیت می‌کنند یک مرکز با خطر تعطیلی مواجه هستند و بیش از نیمی آنها برای تأمین هزینه‌های خود به مشکل برخورد کرده‌اند.  یاهو نیوز با گزارش این خبر افزود ...

بحران معیشت مراکز مراقبت از کودکان در انگلیس را به تعطیلی کشاند

بحران معیشت مراکز مراقبت از کودکان در انگلیس را به تعطیلی کشاند به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، تحقیقات دولت انگلیس در مورد تأثیر بحران هزینه‌های زندگی بر بخش مراقبت از کودکان انسان می‌دهد از هر ۱۰ مرکزی که در این زمینه فعالیت می‌کنند یک مرکز با خطر تعطیلی مواجه هستند و بیش از نیمی آنها برای تأمین هزینه‌های خود به مشکل برخورد کرده‌اند.  یاهو نیوز با گزارش این خبر افزود ...